Translate

Spordikomplekside kasutamise kord

Jõusaali kasutamine

Jõusaali on võimalik kasutada meie kooli õpilastel esmaspäevast reedeni pooleks aastaks eelregistreeritud graafiku alusel alates kella 15.00 - 17.00 ja osaliselt kuni 18.00

 Registreerida on võimalik järgnevatele aegadele esmaspäevast reedeni: 
kaheksa õpilast 15.00- 16.00, 
kaheksa õpilast 16.00-17.00  
4 õpilast 17.00- 18.00
Kui registreerite end jõusaali kaheks järjestikuseks tunniks, siis saate käia kaks korda nädalas ja kui üheks tunniks siis neli korda nädalas.

* Jõusaalis võivad käia ka põhikooli õpilased, kui nad on esitanud õpetajale lapsevanema tõendi terviseriskide kohta ja saanud jõusaali kasutamise ja ohutusnõuete instruktsiooni õpetajalt.
* Registreerida saab valvelauas õpilaspileti alusel.
* Enne jõusaali minemist näidake valvurile või spordikomplekside administraatorile oma õpilaspiletit.

Enne jõusaali kasutamist tutvu selle kasutamise korraga ja täida neid! 

TALLINNA LILLEKÜLA GÜMNAASIUMI SPORDIKOMPLEKSI (staadion, võimla, jõusaal, aeroobikasaal ja riietusruumid) KASUTAMISE KORD

1. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi spordikompleks koosneb välis- ja siserajatistest.
1.1. Välisrajatisteks on jalgpalliväljak, korvpalliväljakud, rannavõrkpalli väljak, võimlemisväljak, jooksurada.
1.2. Siserajatisteks on suur saal, jõusaal, aeroobikasaal, riietusruumid ja nende eesruum.
2. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi spordikompleksis kehtib kooli kodukord ja spordikompleksi kasutajad on kohustatud seda järgima.
3. Välisrajatisi võivad sportlikeks ja tervistavateks tegevusteks tasuta kasutada kooli õpilased, töötajad ja lähiümbruse elanikud. Juhul kui rajatised on vabad.
4. Välisrajatistel klubiliste ürituste ja võistluste korraldamine on tasuline ja selleks on vajalik sõlmida kooli volitatud esindajaga kirjalik leping.
5. Siserajatisi võivad kooli õpilased ja töötajad spordikompleksi kasutamise graafikus ettenähtud aegadel kasutada tasuta.
5.1. Õpilastel on siserajatiste kasutamiseks vajalik täisealise treeninggrupi vastutava juhendaja juuresolek.
5.2. Õpilaste treeninggrupi vastutava juhendajaga sõlmitakse asjakohane leping.
6. Kooliga mitteseotud isikutele ja klubiliste ürituste korraldajatele on siserajatiste kasutamine tasuline.
7. Siserajatistes klubiliste ürituste ja võistluste korraldamiseks on vajalik sõlmida kooli volitatud esindajaga kirjalik leping.
8. Spordikompleksi siserajatisi tohib kasutada ainult heleda mittemääriva tallaga spordijalatsites.
8.1. Spordikompleksi siserajatiste külastajad ja võistluste pealtvaatajad peavad valvetöötaja nõudmisel kasutama jalanõude katteid.
9. Spordikompleksi kasutajad on kohustatud täitma kooli töötajate korraldusi.
10. Kooli kodukorra reeglite korduval rikkumisel või kooli töötaja korralduse mittetäitmisel kaotavad isikud spordikompleksi kasutamise õigused.

Täpsem info kooli kodulehel.